top of page

SLUŽBY

OBCHODNÍ SLUŽBY 

Vyhledání klienta 

 • Vyhledání nemovitosti 

 • Zastoupení klienta 

 • Zajištění soudního znalce 

 • Zajištění tržních a vyhláškových znaleckých posudků 

 • Zprostředkování převodu členských práv a povinností k družstevním bytům 

 • Pronájem nemovitostí – snížení rizika spojeného s pronájmem (kauce, právní ochrana)

 

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ SLUŽBY

Smlouvy o smlouvě budoucí 

 • Kupní smlouvy 

 • Zástavní smlouvy 

 • Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 • Řešení a výmaz exekucí 

 • Přiznání k dani z převodu nemovitostí 

 • Zajištění průkazu energetické náročnosti (PENB)

 

MARKETING

- Kompletní marketingový plán pro obchodní partnery 

 • Časový harmonogram propagace 

 • PR

 

PORADENSTVÍ

Informování o novinkách 

 • Informace o bonitě klienta kupujícího 

 • Informace o prohlídkách 

 • Informace o stavu vyřízení úvěru 

 • Databáze klientů

 • Tržní odhad ceny nemovitosti 

 • Stanovení optimální ceny prodeje 

 • Podrobná analýza možnosti prodeje 

 • Nalezení vhodné alternativy zda prodat či pronajmout 

 • Doporučení vhodného způsobu financování 

 • Plán prodeje 

 • Posouzení právních či technických vad

 

FINANCOVÁNÍ

 • Hypoteční servis 

 • Optimalizace financování nemovitosti 

 • Úschova peněz 

 • Advokátní úschova 

 • Oddlužení klienta – vyplacení exekucí, úvěrů a zástav 

 • Investiční poradenství 

 • Garance vrácení rezervační zálohy 

 • Pečlivý výběr zájemců o nemovitosti dle předem dohodnutých pravidel 

 • Prověření bonity kupujícího za Vás (zda je schopen zaplatit) 

 • Informace o možnosti vyřízení úvěru

 

PROPAGACE

 • Webové stránky 

 • Outdoorová propagace 

 • EKRK magazín 

 • Realitní servery 

 • Plachty, vitríny, cedule, výlohy 

 • Auta 

 • Tištěná inzerce

 • Digitální platformy (Facebook)

bottom of page