top of page

 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 

EKONOMICKÁ
 

STANDARDNÍ SLUŽBY

 

 • kontrola úhrad a závazků

 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur

 • vedení pokladny - úhrady a výdaje v hotovosti

 • elektronické schvalování účetních dokladů

 • správa datové schránky

 • vedení účetnictví v souladu s platnými účetními a právními předpisy

 • správa vlastního klientského účtu a zajištění plateb. V tomto ohledu nabízí odpovědnost, spolehlivost, platby jsou vždy hrazeny až po odsouhlasení předsedou nebo výborem společenství vlastníků 

 • pravidelný měsíční / čtvrtletní přehled příjmů a výdajů z fondu oprav

 • 1x ročně předkládání zprávy správce o hospodaření

Doplňkové služby dle individuálních potřeb klientů:

 • mzdy výboru formou odměny statutárního orgánu, popř. odměny zaměstnanců formou dohody o provedení práce

 • proplácení mezd včetně odvodů na příslušné instituce

 • evidence zálohové daně, evidence srážkové daně, jejich zpracování a vykazování

 • vypracování a zasílání přehledů pro příslušné zdravotní pojišťovny

 • vedení mzdové agendy - evidence funkcionářů a zaměstnanců, mzdové výkazy, výpočty mezd a odměn, odvody sociálního a zdravotního pojištění

 • základní kontrola účetnictví od původního správce (dle nutnosti a na základě požadavku klienta)

 • úvěry - zpracování ekonomických podkladů pro získání úvěru na opravu či rekonstrukci

bottom of page