top of page

 OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

ČKOM

Česká komora odhadců majetku, o.s.

Registrována na MV pod čj. VSC/1-10735/92-R.

Jedná se o zájmové, nezávislé a neziskové sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob), podnikajících (§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku) v oblasti oceňování majetku. Za stanovených podmínek mohou být členy Komory i fyzické nebo právnické osoby, které nepodnikají v oblasti oceňování majetku.

Komora je členem mezinárodních organizací a institucí, jejichž cíle a všeobecné zásady uznává a ztotožňuje se s nimi.

bottom of page