top of page

 O NÁS 

PRO AKCIONÁŘE

Povinně zveřejňované informace: 
 

Identifikační údaje: 

RIA REALITY a.s. 

IČO 257 86 946 

se sídlem: Šrobárova 2182/3, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  v oddíle B a vložce 6057 společnost není členem žádného koncernu 


Pro aktuální pozvánky na valné hromady, účetní závěrky a komunikaci s akcionáři se prosím přihlaste to akcionářské sekce:

VSTUP DO AKCIONÁŘSKÉ SEKCE ZDE


Společnost vydala pouze akcie na jméno, přičemž její akcionáři jsou vedení v seznamu akcionářů a je jim doručováno každému zvlášť prostřednictvím poskytovatele certifikovaných poštovních služeb. Akcie společnosti nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Pro nahlédnutí do povinně zveřejňovaných materiálů pro akcionáře prosím vstupte do sekce pro akcionáře nebo navštivte sídlo společnosti RIA REALITY a.s. na adrese Šrobárova 2182/3, 130 00 Praha 3 - Vinohrady. 

bottom of page