top of page

 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

„Zajistíme za Vás kompletní účetní agendu k nemovitosti“

Účetnictví, daňová a mzdová agenda

 • vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy 

 • kontrola úhrad závazků 

 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur 

 • sestavení účetní závěrky včetně všech příloh 

 • zajištění vypracování daňového přiznání 

 • běžné účetní poradenství

 • mzdy výboru formou odměny statutárního orgánu popř. odměny zaměstnanců formou dohody o provedení práce

 • proplácení mezd včetně odvodů na příslušné instituce 

 • evidence zálohové daně, evidence srážkové daně, jejich zpracování a vykazování 

 • vypracování a zasílání přehledů pro příslušné zdravotní pojišťovny

 • základní kontrola účetnictví od původního správce (počáteční stavy)

 • rekonstrukce účetnictví od původního správce (dle nutnosti a na základě požadavku klienta) – jedná se o doplňkovou činnost 

bottom of page