Prodej objektu č.p. 293 Dubová, Kokonín

nemovitost
makler
Ria reality, a.s.
Zdeněk Milfajt
733532990

Č.zakázky: 23/18M
Lokalita: Kokonín
Město: Jablonec nad Nisou
Typ objektu: Hotely penziony a restaurace
Druh: hotel
Plocha: 771 m2
Užitná plocha: 771 m2
Zastavěná plocha: 771 m2
Obytná plocha: 771 m2
Plocha pozemku: 3546 m2
Energetická náročnost:G

Statutární město Jablonec nad Nisouve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje statutární město Jablonec nad Nisou
záměr prodeje nemovitostí: st.p.č. 295, jejíž součástí je objekt č.p. 293 (Dubová 293) a p.p.č. 476/2 včetně příslušenství, vše v k.ú. Kokonín, a to výběrovým řízením za účasti zájemců a bez možnosti proinvestování s tím, že cena obvyklá je stanovena jako minimální, a to 4.000.000,- Kč.
Energetická náročnost budovy: G - mimořádně nehospodárná.
Žádost o koupi věcí nemovitých doručte do podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou, budova radnice, Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou.
Prohlídku objektu je možno sjednat s pracovníkem odboru správy majetku MMJN, tel. 483 357 297.
Bližší informace podá majetkoprávní oddělení MMJN, tel. 483 357 348; zde je k nahlédnutí Průkaz energetické náročnosti budovy.
4 000 000 Kč
Pozn.:-
Může Vás také zajímat

Pro tento typ domu a kategorii není v databázi žádný podobný.